Hiša otrok Dravlje
Aktualno

DAN ODPRTIH VRAT VRTCA INŠTITUTA MONTESSORI:

Naslednji dan odprtih vrat bo 12. 2. 2020 med 17.00 - 18.30 v Zeleni hiši otrok Podutik (ul. F. Kozaka 49, Ljubljana).

Srečanje je namenjeno odraslim in vključuje: osnovno predstavitev pedagogike montessori in delovanja vrtca z videoposnetki, demonstracijo katerega od materialov ter ogled okolja.

Prosimo, da se najavite s to e-najavo.

Z morebitnimi vprašanji se lahko obrnite na tajništvo ali pokličete na telefon: 0590 148 00.

 

 

VPIS OTROK V VRTEC

Zainteresirani za vpis lahko izpolnite Obrazec za interesente za vpis.

 

 

15. 11. 2019

Vrtec Rumena hiša otrok Dravlje je na Sojerjevi 9 v Ljubljani, v njej sta dva oddelka otrok od prvega do šestega leta starosti (skupno največ 38 otrok). V enoti Inštituta montessori z imenom Oranžna hiša otrok Dravlje (Bravničarjeva 8) sta prav tako dva oddelka otrok od prvega do šestega leta starosti (skupno največ 33 otrok). Tretja enota deluje v Podutiku (Ul. F. Kozaka 49) z imenom Zelena hiša otrok Podutik, kjer sta dva oddelka otrok od prvega do šestega leta starosti (skupno največ 38 otrok)

 

Vrtec izvaja celodnevni program po načelih pedagogike montessori in je z dnem 29. 10. 2008 vpisan v knjigo razvida vrtcev pod zaporedno številko 140 in dopolnjen 2012 in 2018 z vpisom nove enote.

Ministrstvo za šolstvo in šport je izdalo odločbo, da Hiša otrok Dravlje izpolnjuje pogoje za sofinanciranje programa za predšolske programe iz javnih sredstev (občina prispeva 85% delež tega, kar bi prispevala za program določenega otroka v javnem vrtcu občine stalnega bivališča).

 

Zainteresirani za vpis lahko izpolnite Obrazec za interesente za vpis. Interesente bomo obvestili, če bodo prosta mesta za letnik rojstva vašega otroka in takrat boste s plačilom vpisnine (100 €) potrdili svojo prijavo. Na vprašanja vam bomo odgovorili po e-pošti v tajništvu ali po telefonu 0590 148 00.

 

Več o programu si lahko preberete v Publikaciji Hiše otrok Dravlje. Ob temeljnem Programu vrtca montessori, ki ga želimo izvajati v čimbolj avtentični obliki, so posebnosti našega programa to, da delujemo na temelju krščanskih vrednot, kar vključuje praznovanje katoliških praznikov in običajev ter katehezo dobrega pastirja v skupinah 3-6. Tako v 1-3 kot 3-6 skupinah imamo tuja jezika angleščino in španščino. V skupinah 3-6 imamo glasbeno uvajanje ter šport z učiteljem športa iz naše OŠ.

 

 

 

Vrtec Hiša otrok Dravlje ima tudi CERTIFIKAT Združenja montessori, ki potrjuje kakovost pristopa montessori v naši ustanovi. Na certifikatu je zapisano:

"Vrtec Hiša otrok Dravlje je pristen model filozofije in prakse dr. Marie Montessori in deluje v skladu s strogimi kriteriji, ki jih postavlja Združenje MONTESSORI Slovenije. Je zagotovilo odličnosti vrtca, vključno s cilji, prostori, izvajanjem programa montessori v vsakodnevni praksi ter vizijo napredovanja rasti v prihodnosti."