Hiša otrok Dravlje
Aktualno

VPIS V OŠ MONTESSORI

INFORMATIVNI VEČER je bil v ponedeljek, 7. 10. 2019 v Centru montessori.

Naslednji informativni večer bo oktobra 2020.

 

Zainteresirani starši otrok (rojenih 2014), lahko svojo pred-prijavnico oddajo od 7. 10. do 7. 11. 2019 tukaj:

Pred-prijava OŠ montessori 2020/21

 

Po prejetih prijavah bodo potekali intervjuji s starši in srečanja z otroki. Predvidoma bo postopek zaključen decembra, ko bomo obvestili starše sprejetih otrok. Z njimi bomo januarja podpisali podgodbo o vpisu v OŠ montessori.

 

Morebitna vprašanja pošljite na naslov tajništva. V tajništvo lahko tudi pokličete na telefon: 0590 148 00.

 

DAN ODPRTIH VRAT VRTCA INŠTITUTA MONTESSORI:

Naslednji dan odprtih vrat bo 12. 2. 2020 med 17.00 - 18.30 v Zeleni hiši otrok Podutik (ul. F. Kozaka 49, Ljubljana).

Srečanje je namenjeno odraslim in vključuje: osnovno predstavitev pedagogike montessori in delovanja vrtca z videoposnetki, demonstracijo katerega od materialov ter ogled okolja.

Prosimo, da se najavite s to e-najavo.

Z morebitnimi vprašanji se lahko obrnite na tajništvo ali pokličete na telefon: 0590 148 00.

 

 

VPIS OTROK V VRTEC

Zainteresirani za vpis lahko izpolnite Obrazec za interesente za vpis.

 

 

26. 9. 2019

Vrtec Rumena hiša otrok Dravlje je na sedežu inštituta: na Sojerjevi 9 v Ljubljani, v njej sta dva oddelka otrok od prvega do šestega leta starosti (skupno največ 38 otrok). V enoti Montessori inštituta z imenom Oranžna hiša otrok Dravlje (Bravničarjeva 8) sta prav tako dva oddelka otrok od prvega do šestega leta starosti (skupno največ 33 otrok).

 

Vrtec izvaja celodnevni program po načelih pedagogike montessori in je z dnem 29. 10. 2008 vpisan v knjigo razvida vrtcev pod zaporedno številko 140 in dopolnjen dne 22. 8. 2012 z vpisom nove enote.

Ministrstvo za šolstvo in šport je izdalo odločbo, da Hiša otrok Dravlje izpolnjuje pogoje za sofinanciranje programa za predšolske programe iz javnih sredstev (občina prispeva 85% delež tega, kar bi prispevala za program določenega otroka v javnem vrtcu občine stalnega bivališča).

 

Zainteresirani za vpis lahko izpolnite Obrazec za interesente za vpis. Interesente bomo obvestili, če bodo prosta mesta za letnik rojstva vašega otroka in takrat boste s plačilom vpisnine (100 €) potrdili svojo prijavo. Na vprašanja vam bomo odgovorili po e-pošti v tajništvu ali po telefonu 0590 148 00.

 

Več o programu si lahko preberete v Publikaciji Hiše otrok Dravlje. Ob temeljnem Programu vrtca montessori, ki ga želimo izvajati v čimbolj avtentični obliki, so posebnosti našega programa to, da delujemo na temelju krščanskih vrednot, kar vključuje praznovanje katoliških praznikov in običajev ter katehezo dobrega pastirja v skupinah 3-6. Tako v 1-3 kot 3-6 skupinah imamo tuja jezika angleščino in španščino. V skupinah 3-6 imamo glasbeno uvajanje ter šport z učiteljem športa iz naše OŠ.

 

 

 

Vrtec Hiša otrok Dravlje ima tudi CERTIFIKAT Združenja montessori, ki potrjuje kakovost pristopa montessori v naši ustanovi. Na certifikatu je zapisano:

"Vrtec Hiša otrok Dravlje je pristen model filozofije in prakse dr. Marie Montessori in deluje v skladu s strogimi kriteriji, ki jih postavlja Združenje MONTESSORI Slovenije. Je zagotovilo odličnosti vrtca, vključno s cilji, prostori, izvajanjem programa montessori v vsakodnevni praksi ter vizijo napredovanja rasti v prihodnosti."

 

 

 

PRVA ZAPOSLITEV: POMOČNIK VZGOJITELJA SEM 2017-2018

socialni

ministrstvo