Hiša otrok Dravlje
Aktualno

Vrtec je trenutno zaprt. Organizirano je le nujno varstvo, dežurna je enota Zelena hiša otrok v Dravljah.

Varstvo izvajamo na podlagi sklepa MOL - nujno varstvo

 

VPIS V OŠ MONTESSORI

INFORMATIVNI VEČER je bil 5. 10. 2020..

 

Predvpis je zaključen, potekajo pogovori pred sprejemom.

Morebitna vprašanja pošljite na naslov tajništva. V tajništvo lahko tudi pokličete na telefon: 0590 148 00.

 

DAN ODPRTIH VRAT VRTCA INŠTITUTA MONTESSORI:

Naslednji dan odprtih vrat bo 14. 9. 2020 med 17.00 - 18.30 v Zeleni hiši otrok Podutik (ul. F. Kozaka 49, Ljubljana).

Srečanje je namenjeno odraslim in vključuje: osnovno predstavitev pedagogike montessori in delovanja vrtca z videoposnetki, demonstracijo katerega od materialov ter ogled okolja.

Prosimo, da se najavite s to e-najavo.

Z morebitnimi vprašanji se lahko obrnete na tajništvo ali pokličete na telefon: 0590 148 00.

 

 

VPIS OTROK V VRTEC

Zainteresirani za vpis lahko izpolnite Obrazec za interesente za vpis.

Za šolsko leto 2020/21 nimamo prostih mest za otroke rojene 2018 ali starejše. Za otroke rojene 2019 poteka postopek izbire.

 

11. 2. 2020

Vrtec Rumena hiša otrok Dravlje je na Sojerjevi 9 v Ljubljani, v njej sta dva oddelka otrok od prvega do šestega leta starosti (skupno največ 38 otrok). V enoti Inštituta montessori z imenom Oranžna hiša otrok Dravlje (Bravničarjeva 8) sta prav tako dva oddelka otrok od prvega do šestega leta starosti (skupno največ 33 otrok). Tretja enota deluje v Podutiku (Ul. F. Kozaka 49) z imenom Zelena hiša otrok Podutik, kjer sta dva oddelka otrok od prvega do šestega leta starosti (skupno največ 38 otrok)

Vrtec izvaja celodnevni program po načelih pedagogike montessori in je z dnem 29. 10. 2008 vpisan v knjigo razvida vrtcev pod zaporedno številko 140 in dopolnjen 2012 in 2018 z vpisom novih enot.

Ministrstvo za šolstvo in šport je izdalo odločbo, da Hiša otrok Dravlje izpolnjuje pogoje za sofinanciranje programa za predšolske programe iz javnih sredstev (občina prispeva 85% delež tega, kar bi prispevala za program določenega otroka v javnem vrtcu občine stalnega bivališča).

Zainteresirani za vpis lahko izpolnite Obrazec za interesente za vpis. Interesente bomo obvestili, če bodo prosta mesta za letnik rojstva vašega otroka in takrat boste s plačilom vpisnine (100 €) potrdili svojo prijavo. V kolikor v vrtec ne boste izbrani iz naše strani, vam bomo vpisnino vrnili. Če vi odstopite od prijave, pa jo zadržimo. Za šolsko leto 2020/21 nimamo prostih mest za otroke rojene 2018 ali starejše. Za otroke rojene 2019 poteka postopek izbire. Na vprašanja vam bomo odgovorili po e-pošti v tajništvu ali po telefonu 0590 148 00.

 

Več o programu si lahko preberete v Publikaciji Hiše otrok Dravlje. Ob temeljnem Programu vrtca montessori, ki ga želimo izvajati v čimbolj avtentični obliki, izvajamo program na temelju krščanskih vrednot, kar vključuje praznovanje katoliških praznikov in običajev ter katehezo dobrega pastirja v skupinah 3-6. Tako v 1-3 kot 3-6 skupinah imamo tuja jezika angleščino in španščino. V skupinah 3-6 imamo glasbeno uvajanje ter šport z učiteljem športa iz naše OŠ.

 

Združenje MONTESSORI Slovenije podeljuje certifikat vrtca montessori, ki ga prejme Rumena, Oranžna in Zelena hiša otrok Inštituta montessori za starost otrok od 1 do 6 let.

Certifikat potrjuje, da vrtec deluje po pristopu montessori in je pristen model filozofije in prakse dr. Marie Montessori.

Vrtec deluje v skladu s strogimi kriteriji, ki jih postavlja Združenje MONTESSORI Slovenije. Je zagotovilo kakovosti in verodostojnosti vrtca montessori."

Certifikat je veljaven 5 let

(2019-2024).